คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 303/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการทำบัญชีพลาดต้องรับผิดเลิกหุ้นส่วนสามัญ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1042-812
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1057
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1024

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android