คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 288/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก
ตัดสินไม่เกินคำขอ
ฟ้องที่ดินไม่ตรงกับใบเหยียบย่ำ แต่คู่ความเข้าใจถึงที่รายพิพาทดีแล้วตัดสินได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 39
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 39

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android