คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 685/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความมีโทษใช้ไปพลางก่อน ร.ศ. 115 ม. 3 ข้อ 1-2 และ ม.4-6
การฟ้องคดีอาชญาแม้ศาลโปริสภาอนุญาตให้ฟ้องยังศาลสูงได้แต่ไม่ได้ไต่สวนมูลฟ้องแล้วศาลสูงมีอำนาจไม่รับไว้พิจารณาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ.127 มาตรา 14
  • พระราชบัญญัติตั้งศาลโปริสภา ร.ศ.111 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android