คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 650/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำเภอสัญญายอมความประมวลแพ่ง ม. 249 สัญญาแปลงนี้ใหม่ ผู้ค้ำประกันที่ไม่รู้เห็นตามสัญญาใหม่ไม่ผูกพัน(ฎีกาที่ 212/2473)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 108

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android