คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 621/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาแพ่ง เมื่อโจทก์ยื่นฎีกาศาลเดิมสั่งให้วางเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้แทนจำเลย แต่โจทก์ไม่มี จะหาบุคคลอื่นมาค้ำประกันไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2473 มาตรา 9 - 10

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android