คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 607/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปลอมชื่อบุคคลซึ่งไม่มีตัวจริง มีผิดฐานปลอม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 222-225-30

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android