คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 633/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พยาน วิธีพิจารณาที่จะลงโทษฐานวิวาทได้ ต้องสืบให้ได้ความว่าทั้ง สองฝ่ายต่างสมัคเข้าทำร้ายกันจะเอาข้อเท็จจริงในคดีเรื่องหนึ่งมาลงโทษจำเลย ในคดีอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 258

ผู้พิพากษา

พรหม
ศรี
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android