คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 525/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การพะนันเอาสตางค์โยนลงหลุมดิน ไม่ผิด
วิธีพิจารณาอาชญา
หน้าที่นำสืบ โจทก์ต้องแสดงว่าการเล่นมีลักษณคล้ายกับที่กฎหมายบัญญัติห้าม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 4-9

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android