คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 491/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อายุความฟ้องเรียกเงินที่จำเลยเรียกเอาไปยึดไว้มีกำหนด 10 ปี ลักษณรับฟ้องบทที่ 11 ซึ่งกล่าวถึงอายุความเรื่องฝากทรัพย์,เช่าทรัพย์ ยืมทรัพย์ ไม่กินความถึงคดีที่เรียกเอาทรัพย์ไปยึดไว้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
พรหม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android