คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 453/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่ากรรโชก แลอย่างไรเรียกว่าทำให้เสื่อมเสียอิสสรภาพ จำเลยแกล้งจัลเขาหาว่าลักเล่นเบี้ยโบกแล้วพูดว่าอยากยากหรืออยากง่ายถ้าอยากง่ายให้เอาเงินมาให้ เจ้าทุกข์จึงตกลง ยอมไปหาเงินมาให้จำเลยดังนี้ มีผิดฐานกรรโชกแลทำให้เสื่อมเสียอิสสรภาพ
วิธีพิจารณาอาชญา
ทำผิดหลายบทศาลลงโทษ จำเลยในบทที่หนักบทเดียว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 268 - 270

ผู้พิพากษา

พรหม
หริศ
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android