คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 383/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คนนอกสำนวนถึงแม้จะเสียหายก็มาอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ +คดีให้อัยยการฟ้องเจ้าทุกข์จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

มนธา
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android