คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 317/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กล่าวสรรเสริญแลติเตียนโดยสุภาพอันเป็นวิสัยของธรรมดาสาธารณชน ไม่เป็นหมิ่นประมาทหรือสบประมาท คำว่าไม่ชอบด้วศีลธรรมอาจจะเป้นหมิ่นประมาทหรือไม่เป็นหมิ่นประมาทก็ได้ ย่อมแล้วแต่จะผูกประโยค เจตนาร้ายต้องพิสูจน์ในเรื่องแสดงความคิดเห็น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 43
  • อาชญา มาตรา 282
  • อาชญา มาตรา 339
  • อาชญา มาตรา 283

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android