คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 230/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การโอนหนี้ต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้
วิธีพิจารณาแพ่ง
อย่างไรเรียกว่าคดีเสร็จเด็ดขาด
ศาลยกฟ้องโจทก์โดยเห็นว่าการโอนหนี้ยังไม่สมบูรณ์ต่อมาเจ้าหนี้ได้มีหนังสือแจ้งการโอนไปยังผู้ค้ำประกันอีกดังนี้ โจทก์ฟ้องไม่ได้เข้าข้อค้านตาม ม.3 วิธีพิจารณาความแพ่ง การโอนหนี้ให้ผู้อื่นไม่เรียกว่าเป็นการผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 - 700

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android