คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 170/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเดิมตัดสินว่าจำเลยมีผิดตามม. 211 แบ พ.ร.บ. ภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2467 ม. 5 ให้จำคุก 1ป ปี แบปรับ 100 บาทนั้น แต่ศาลอุทธรณ์แก้ให้ลงโทษจำคุกจำเลย ตาม ม. 122 อีกกะทงหนึ่ง มีกำหนด 3 เดือนดังนี้ จำเลยฎีกาได้แต่ฉะเพาะ +ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษ ตามม. 122 เท่านั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android