คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1247/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีชื่อในโฉนดด้วยกัน 3 คน แต่ปกครองมาไม่เท่ากันดังนี้ ต้องแบ่งกันตามส่วนที่ปกครองมา หาแบ่งตามที่มีชื่อในโฉนดไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android