คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 143/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วน หุ้นส่วนจองที่ดินการโอนหุ้นเช่นนี้ไม่ใช่เป้นการขายที่ดินและไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำตามแบบอย่างใดจะทำหนังสือโอนกันเองก็ใช้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android