คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1220/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุ วิธีพิจารณาอาชญา ศาลฎีกามีอำนาจปล่อยจำเลยในคดีที่โจทก์ฝ่ายเดียวฎีกาขึ้นมา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 50
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 50

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android