คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1042/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องกล่าวความชัดเจน ไม่ได้อ้างบท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464 มาตรา 9 - 38
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 9 - 38

ผู้พิพากษา

มโน
ศรี
พรหมทัต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android