คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1150/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าเลียนเครื่องหมายการค้าขาย วิธีพิจารณาอาชญาอาชญาสินไหมต้องเสียค่าธรรมเนียม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 235
  • อาชญา มาตรา 236
  • อาชญา มาตรา 237
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 237

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android