คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 983/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยถือไม้ตะพดเข้าล้วงเอาทรัพย์ในกะเป๋าเจ้าทรัพย์แล้ววิ่งหนีไปมีผิดฐานลัก หาใช่ฐานชิงทรัพย์ไม่
วิธีพิจารณาอาชญา ฟ้องขอให้ลงโทษฐานปล้น ได้ความว่าลักลงโทษได้ เพราะอยู่ในประเภทเดียวกัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 299
  • อาชญา มาตรา 293
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 293

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android