คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 953/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าบาดแผลสาหัส ถูกทำร้ายนิ้วนางขาดตั้งแต่ข้อกลางหลุดไปดังนี้ เปนบาดแผลสาหัส (เทียบฎีกาที่ 717/60 851/63) พ.ร.บ. ฎีกาอุทธรณ์ ม.8 ปัญหากฎหมายบาดแผลสาหัสหรือไม่เปนปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 256
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android