คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 934/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีหางน้ำนมไว้ขาย แม้จะรู้หรือไม่รู้ว่าเปนหางน้ำนมก็ต้องมีผิดตามกฎหมายข้างบน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติหางน้ำนม พ.ศ.2470 มาตรา 4
  • พระราชบัญญัติหางน้ำนม พ.ศ.2470 มาตรา 15 วิธีพิจ

ผู้พิพากษา

พรหม
วิชัย
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android