คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 873/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าทำโดยป้องกัน ผู้ร้ายมาลักทรัพย์เจ้าทรัพย์ยิงผู้ร้าย ๆ ยิงตอบ เจ้าทรัพย์จึงยิงไปอีกถูกผู้ร้ายตายดังนี้ เรียกว่าทำโดยป้องกันไม่มีโทษ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 51

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android