คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 871/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน สัญญาเช่า ลักษณพะยาน วิธีพิจารณาแพ่ง มฤดก อายุความลักษณรับฟ้องบทที่ 11 นำพะยานบุคคลสืบว่าจำนวนเงินในเอกสารมากไปกว่าที่ตกลงกันไว้ได้
ไม่ปรากฏว่าโจทก์ฟ้องเรียก+จำเลยตามเงื่อนไข+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android