คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 858/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เรือพ่วงมากับเรือกลไฟถือว่าอยู่ในสภาพของเรือที่เดิรด้วยเครื่องจักร์กล วิธีพิจารณาแพ่ง หน้าที่นำสืบของเรือพ่วงกับเรือกลไฟ ประเด็นเมื่อจำเลยปฏิเสธความเลินเล่อ ย่อมมีหน้าที่สืบข้อความใด ๆ ที่จะสนับสนุนประเด็นได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงผิดจากที่ปรากฏในสำนวน เปนปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 422

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android