คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 851/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำรับสารภาพของจำเลยชั้นศาลโปริสภาไต่สวนนั้น เมื่อไม่มีพะยานอื่นประกอบแล้วจะฟังมาลงโทษจำเลยไม่ได้
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาที่ว่าคำรับสารภาพของจำเลยชั้นศาลโปวิสภาจะฟังได้หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • กฎหมายลักษณะพยาน

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android