คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 840/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเดิมว่ารับของโจร ศาลอุทธรณ์ว่าลักทรัพย์ ฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้ ถ้าโทษไม่เกิน 5 ปี (เทียบฎีกาที่ 803/70)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 296
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 301

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android