คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 787/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำผิดในขณะใกล้ชิดกัน มีผิดกะทงเดียว พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ศาลเดิมลง 3 กะทง 9 ปี ศาลอุทธรณ์ลง 2 กะทง 6 ปี ฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 กะทงโทษ

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android