คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 675/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมียไปกู้เงินมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผัว การกู้เปนโมฆียะถ้าผัวบอกล้าง การกู้เปนโมฆะ สินบริคณห์ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยผัวบอกล้างเมื่ออย่ากันแล้วได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android