คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 541/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาอาญา หน้าที่นำสืบว่าตนมีของร้ายไว้โดยบริสุทธิ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ปัญหากฎหมาย
ข้อการต่างประเทศตั้งตัวแทนไทยฟ้องความถือเปนความต่างประเทศ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321 วิธีพิ

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android