คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 780/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก พินัยกรรมซึ่งผู้ทำได้พิมพ์ลายมือแลมีพยานผู้นั่ง 3 คน ประมวลแพ่ง ม. 9 ลักษณะพยาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android