คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 307/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินทางสาธารณะประมวลแพ่ง ฯ ม.---------- ภาระจำยอมทางเดิรซึ่งเจ้าของที่ดินเปิดให้เดิรโดยความเอื้อเฟื้อเพียงบางครั้งบางคราวและนอกจากทางนี้ยังมีทางสาธารณะอื่นซึ่งอยู่ติดกันอีกดังนี้ เจ้าของทางรายพิพาทมีอำนาจปิดเสียได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้พิพากษา

พิพาก
วิชัย
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android