คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 497/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยักยอกเอาเงินหลวงไปใช้แล้วลงลายมือชื่อผู้ที่ควรได้รับเงินปลอม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 229

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
พรหม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android