คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 463/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เล่นไพ่เอาขนมกินกันไม่มีผิดฎีกาที่ 271/2465
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120 มาตรา 10
  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120 มาตรา 11
  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120 มาตรา 12
  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120 มาตรา 12

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android