คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 231/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ถูกเกณฑ์ป่วยให้คนไปแทนแต่ผู้แทนไปบอกไม่ทัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ.2460 มาตรา 18
  • พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ.2460 มาตรา 66

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android