คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 566/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วัตถุประสงค์แห่งสัญญาค้ำประกัน อย่างไรเป็นการชัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง ม.249 ความฎีกาเป็นปัญหาไม่ตรงประเด็นที่ศาลล่าง+ขึ้นชี้ขาดตัดสิน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113-680

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android