คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน อาศัย วิธีพิจารณาแพ่ง น่าที่นำสืบข้อสันนิษฐานโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยอ้างว่าจำเลยอาศัยท่ของโจทก์อยู่ดังนี้ เป็นน่าที่โจทก์ต้องนำสืบให้สมตามฟ้องโจทก์จะสืบแต่เพียงว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินแลจำเลยไม่มีชื่ออยู่ในโฉนดแล้วให้ศาลสันนิษฐานเอาเองว่าจำเลยอยู่โดยทางอาศัยหาได้ไม่ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ม.9 ข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแต่ในชั้นศาลล่างแลเพิ่งกล่าวอ้างในชั้นฎีกานี้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1329-1381

ผู้พิพากษา

กฤต
วิกรม
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android