คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 501/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
นิวแชนส์ความผิดฐานทำให้เป็นที่เดือนร้อนรำคาญนั้นจะต้องเป็นการรบกวนถึงขนาดแลแล้วแต่กรณีย์เป็นเรื่อง ๆ ไป วิธีพิจารณาความแพ่ง หมายบังคับ ในคดีเรื่องทำความรำคาญแม้จำเลยจะย้ายเครื่องจักรที่ก่อความรำคาญผิดที่ไปก็ยังคงใช้คำพิพากษาเดิมบังคับได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android