คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 429/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีสั่งให้ใช้ค่าธรรมเนียมแทนจำเลยหลายคนแม้มิได้เป็นลูกหนี้ร่วมกัน ศาลสั่งแต่เพียงให้จำเลยใช้ค่าธรรมเนียมแทนโจทก์ได้ไม่จำต้องแยกไว้ว่าให้คนใดใช้เท่าใด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 162

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android