คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 427/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ได้รับใบอนุญาตให้เล่นการพะนันไพ่นกกระจอก แต่จำเลยไปเล่นไพ่ซีเซ็กพะนันต้องมีผิดฐานเล่นไพ่พะนันโดยมิได้รับอนุญาต อ้างฎีกา ที่ 1173/2477 ที่ 113/2478 การอนุญาตให้เล่นไพ่นกกระจอกตามลำดับ 21 ในบัญชีหมาย 2 ได้ ไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้เล่นการพะนันในลำดับอื่น ๆ ตามบัญชีหมาย 2 ได้ด้วย ในกรณีที่เล่นการพะนันผิดใบอนุญาต ผู้เล่นจะอ้างความสำคัญผิดขึ้นเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ หลักในการแปลกฎหมาย พ.ร.บ.การพะนัน เป็นกฎหมายบัญญัติความผิดไว้โดยฉะเพาะ การวินิจฉัย คดีย่อมต้องเคร่งครัดตามตัวบท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 9-10-3

ผู้พิพากษา

วิกรม
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android