คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 425/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักผลไม้บนต้นในเวลากลางวันโดยใช้กิริยาปลิดหรือเก็บมีผิดตาม ม.292 โดยไม่ต้องพิเคราะห์ถึงจำนวนผลไม้ที่ถูกลักว่ามากหรือน้อยเป็นประมาณ แต่ไม่เป็นผิดตามมาตรา 288 ด้วยลักผลไม้ในสวนโดยกิริยาธรรมดา เป็นผิดตามมาตรา 288 ถ้าลักโดยใช้กิริยาเก็บหรือปลิดก็เป็นผิดตาม ม.292 (คำพิพากษานี้กล่าวถึงหลักในฎีกาที่ 109/2463 ว่าถ้าลักเก็บผลไม้ในเวลาค่ำคืนก็วางโทษตาม ม.293 ได้)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288-292-29

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android