คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 422/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แม้ผู้ค้ำประกันมิได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้แต่เมื่อผู้กู้ยกข้ออายุความขึ้น ต่อสู้แล้วศาลย่อยมยกอายุความขึ้นยกฟ้องได้ตลอดถึงผู้ค้ำประกันด้วย นับแต่วันกู้ถึงวันฟ้องเกิน 10 ปี แล้ว เมื่อจำเลยต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความเป็นหน้าที่โจทก์ต้องนำสืบว่าคดีไม่ขาดอายุความ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้กู้แลผู้ค้ำประกันใช้เงินตามฟ้อง ผู้กู้ฎีกาขึ้นไปแลศาลตัดสินว่าคดีขาดอายุความศาลตัดสินยกฟ้องตลอดถึงผู้ค้ำประกันซึ่งมิได้ฎีกาด้วยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 245-247-84

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android