คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 406/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เขาด่ากันอยู่ก่อนจำเลยเข้าไปผสมกล่าวคำใส่ความหมิ่นประมาทฝ่าย 1 เพื่อช่วยอีกฝ่าย 1 ก็ต้องมีผิดตาม ม.282 คำกล่าวอย่างไรเป็นคำด่าหรือคำใส่ความหมิ่นประมาท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282-337

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android