คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 372/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาแพ่งฟ้องซ้ำคดีเสร็จเด็ดขาดจำหน่ายสุราเถื่อนไปคราวเดียวกันให้แก่บุคคลหลายคน เป็นกรรมแต่กรรมเดียว เมื่อโจทก์ฟ้องแลศาลลงโทษจำเลยฐานจำหน่ายสุราเถื่อนให้แก่คนหนึ่งแล้ว จะมาฟ้องศาลให้ลงโทษฐานจำหน่ายสุราเถื่อนให้คนอื่น ๆ อีกไม่ได้ เป็นการฟ้องซ้ำคดีเดิมจำหน่ายสุราเถื่อนมีผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 ม.8 ที่จะวางความผิดของจำเลย ตาม พ.ร.บ. ภาษีชั้นใน พ.ศ. 2476 ม.8 นั้น ต้องชี้ขาดเสียก่อนว่าน้ำสุราที่ฟ้องนั้นได้ทำขึ้นผิด พ.ร.บ.ภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 หรือไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 71-70

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android