คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 351/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีเรื่องทำน้ำสุราเถื่อนนั้นผู้ทำมีผิดตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 แลต้องวางโทษตาม ม.7 แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 เป็นบทปรับโทษผู้ซื้อผู้ขายแลผู้มีน้ำสุราซึ่งมาจากต่างประเทศ หรือที่กระทำขึ้นโดยผิดกฎหมาย ฯลฯ จะใช้บังคับในคดีเรื่องทำสุราเถื่อนไม่ได้ ยกเลิกกฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 ม.38 ยังใช้เป็นบทปรับผู้กระทำน้ำสุราเถื่อนอยู่ หาได้มีกฎหมายใดยกเลิกไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 7-8
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467 มาตรา 3
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android