คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 305/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แปลกฎหมาย พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความมีโทษ ม.11 ที่ว่าเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพศาลก็ตัดสินลงโทษจำเลยทีเดียวได้ มุ่งถึงการรับสารภาพในคดีที่พิจารณาเรื่องนั้นอยู่โดยฉะเพาะหาได้หมายความรวมถึงการรับสารภาพในชั้นหลัง ๆ ด้วยไม่ พะยานคำรับสารภาพคำรับสารภาพของจำเลยในคดีก่อนนั้นศาลจะฟังมา-ลงโทษจำเลยในคดีหลังนี้หาได้ไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน ร.ศ.115 มาตรา 11
  • อาชญา มาตรา 158

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android