คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 293/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟันหัก 2 ซี่เป็นบาดเจ็บแต่ไม่ถึงสาหัส
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 338
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 256
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 259

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android