คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 269/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยานถ้อยคำผู้ตายมาแจ้งความ+ตายให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานระบุชื่อจำเลยเป็นผู้ทำร้ายแต่ไม่ปรากฎว่าเวลาให้ถ้อยคำนั้นผู้ตายรู้สึกตัวว่าจะตายหรือไม่นั้น รับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android