คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 233/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณอุทธรณ์ฎีกาอำนาจศาลอุทธรณ์ข้อหาที่โจทก์ไม่อุทธรณ์จำเลยต้องหาหลายกะทง กะทงใดศาลเดิมยกฟ้องและโจทก์มิได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจยกกะทงนั้นขึ้นวินิจฉัยชี้ขาด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6-7
  • อาชญา มาตรา 71

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android