คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 216/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำเงินแลสตางค์ปลอมแล้ว แม้จะใช้ไม่ได้โดยไม่มีใครเชื่อ ก็คงมีผิดฐานปลอมเงินตรา
หมายเหตุ มาปรึกษาเห็นกันว่า ถ้าไม่มีใครเชื่อก็ไม่เกิดเป็นการปลอมขึ้นได้ จึงได้ขอแก้ข้อนี้เป็นว่า ข้อที่จำเลยเถียงว่าเงินแลสตางค์ปลอมนี้ใข้ไม่ได้โดยไม่มีใครเชื่อนั้น ยังไม่ขึ้น เพราะเงินแลสตางค์รายนี้เมื่อตามสภาพเป็นของปลอมแล้วก็อาจมีการหลงได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ.2474 มาตรา 6
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 203

ผู้พิพากษา

อมาตย
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android